Wedstrijd.xls - handleiding

terug naar de Wedstrijd.xls homepage

Inhoud

Inleiding
Wedstrijdgegevens
Inschrijfformulier
Deelnemers
Tijdsregistratie
Waarschuwingen
Uitslag 1 - 5

Inleidingg

Dit MS-Excel workbook is bedoeld ter ondersteuning van hardloopwedstrijden, variŽrend van het printen van het inschrijfformulier, de invoer van deelnemergegevens, tijdsregistratie, tot aan het opstellen en kontroleren van de wedstrijdresultaten.

Maximaal aantal afstanden: 5
Maximaal aantal lopers: 1000
Maximaal aantal categorieŽn: 20

Het werkboek bestaat uit de volgende sheets:
Wedstrijdgegevens: hier worden vooraf alle wedstrijdgegevens ingevoerd (bv naam en datum van de wedstrijd, afstanden, categorieŽn van deelnemers).
Inschrijfformulier: dit is een inschrijfformulier dat geprint kan worden.
Deelnemers: hier worden de gegevens van de deelnemers ingevoerd (stnum, naam, woonplaats, afstand, categorie, etc). Dit sheet kan ook deels vooraf ingevuld worden.
Tijdsregistratie: dit is het sheet waar de startnummers+eindtijden worden vastgelegd, en na afloop van de wedstrijd de uitslagen worden berekend en gecontroleerd (en eventueel kunnen worden gecorrigeerd). De interne PC-klok wordt gebruikt als timer.
Waarschuwingen: eventuele gevonden fouten en/of waarschuwingen die tijdens het berekenen van de uitslag optreden, worden hier weergegeven (bv niet gefinishte deelnemers, startnummers die tweemaal voorkomen, startnummers die niet voorkomen in de deelnemers lijst, etc.)
Uitslag afstand 1 t/m 5: hier staan per afstand de berekende uitslagen.
terug

 

Wedstrijdgegevens

wpe1.jpg (25025 bytes)


Op dit sheet worden vooraf de gegevens van de wedstrijd in gevuld, zoals:
naam, datum, naam van de aparte afstanden met afstand in meters, en eventueel de bijbehorende startnummers (niet strikt noodzakelijk), en ten slotte de categorieŽn van deelnemers. Deze gegevens worden ook gebruikt op het inschrijfformulier en de uitslagen.
terug

 

Inschrijfformulier

Dit sheet kan vooraf geprint worden en gebruikt als inschrijfformulier voor de lopers.
terug

 

Deelnemers

wpe3.jpg (26096 bytes)


Hier worden de gegevens van alle deelnemers ingevuld: startnummer, naam, afstand (automatisch aan de hand van de startnummers), categorie, woonplaats en geboortedatum (woonplaats en geboortedatum zijn niet strikt noodzakelijk, de rest wel). Dit sheet kan vooraf ingevuld worden, waardoor het toevoegen van deelnemers op de dag van de wedstrijd een stuk sneller verloopt.

Het toevoegen/aanpassen van deelnemers kan door middel van de tekstvelden op de bovenste rij. Met de TAB-toets ga je naar het volgende veld.

naam
: typ hier de naam in (TAB = OK en naar het volgende veld, RETURN = wissen). Dit veld kan ook gebruikt worden om te zoeken in de lijst van reeds ingevulde namen. Als een reeds bestaande naam is ingevoerd worden bijbehorende categorie, woonplaats ook ingevuld.
categorie: vul indien nodig de categorie in (TAB = OK, naar het volgende veld)
woonplaats: vul indien nodig de woonplaats in (TAB = OK, naar het volgende veld)
geb datum: vul indien nodig de geboortedatum in, gebruik het formaat: dd/mm/jj (TAB = OK, naar het volgende veld)
stnum: vul het startnummer in (TAB = OK).
Nadat het startnummer is ingevuld en op TAB wordt gedrukt, wordt er nog een laatste bevestiging gevraagd of alle velden goed zijn ingevuld. Hierna wordt de deelnemer (met de bijbehorende afstand) pas toegevoegd.
OPMERKING: Elk startnummer moet uniek zijn. Er mogen ook letters in het startnummer zitten.
automatisch (afstand): indien de eerste en laatste startnummers van de afstanden in Wedstrijdgegevens zijn ingevuld, kan de afstand automatisch aan de hand van deze startnummers ingevuld worden.
terug

 

Tijdsregistratie

wpe4.jpg (32616 bytes)


De tijdsregistratie is een van de belangrijkste onderdelen van dit spreadsheet. De timer maakt gebruik van de interne PC klok. De bediening van de timer spreekt eigenlijk voor zich:

Start/Stop: starten en stoppen van de timer, deze knop moet je tegelijk met het startschot indrukken. De timer wordt niet elke seconde opgehoogd, maar laat alleen de juiste tijd zien nadat er een berekening is uitgevoerd, bv bij een bepaalde verandering in het spreadsheet of als er expliciet opdracht toe wordt gegeven met de F9 funktie toets. De doorkomsttijden van finishers worden altijd met de juiste tijd vastgelegd.

Reset
: op nul zetten van de timer.

LOCK TIMER
: om te voorkomen dat er tijdens de wedstrijd per ongeluk op de Start/Stop-knop of op de Reset-knop gedrukt wordt, kan de timer ‘gelocked’ worden. De bedieningsknoppen van de timer en de Wis lijst knop reageren dan niet meer.

Volgende Finisher: de tijdsregistratie tijdens de wedstrijd gebeurt door in het Volgende Finisher-veld de startnummers van de finishers in te typen. Het tijdstip waarop de ENTER toets wordt ingedrukt is bepalend voor de eindtijd van de finisher. Zodra de ENTER toets is ingedrukt wordt het startnummer samen met de eindtijd, in de lijst weggeschreven.

Meerdere finishers binnen korte tijd: als er veel mensen tegelijk op de finish afkomen kan zich het probleem voordoen dat de startnummers niet snel genoeg kunnen worden ingetypt. Het programma voorziet in de invoer van meerdere startnummers: indien de startnummers gescheiden worden door een punt , wordt alleen het eerst ingevoerde startnummer verwerkt nadat de ENTER toets wordt ingedrukt, de overige nummers blijven in het Volgende Finisher veld staan.

Meerdere starts: in principe gaat het programma er van uit dat alle afstanden tegelijk starten, nl op het moment dat de timer gestart wordt. Indien ťťn of meerdere afstanden op een ander tijdstip starten, dan kan het tijdstip van deze afstanden ook vastgelegd in het Volgende Finisher-veld, door bv start1, start2, etc in te typen op het tijdstip van de latere start. Als iedereen al gefinisht is vůůrdat de tweede afstand begint (bv bij een jeugdloop), kan de timer gewoon gereset worden en opnieuw gestart bij de tweede afstand.

Bereken Uitslagen: De berekening van de uitslagen na afloop van de wedstrijd. Deze knop kan ook al tijdens de wedstrijd gebruikt worden om een tussenstand te berekenen, of te kijken wie er nog onderweg zijn (maar let op: het uitrekenen van de uitslag duurt altijd enkele seconden, doe dit dus alleen wanneer er geen lopers op de finish afkomen...)

Wis lijst: wist de lijst met startnummers en eindtijden (dit werkt alleen als de timer niet gelockt staat!).
terug

 

Waarschuwingen

Er kunnen verschillende fouten gevonden worden tijdens de berekening van de uitslagen (bv een niet-ingevuld startnummer, categorie of afstand, dubbele startnummers, lopers die niet gefinisht zijn). De fouten staan allemaal hier vermeld zodat de gebruiker nog een en ander kan corrigeren in de deelnemerslijst en/of tijdsregistratie en daarna de uitslagen opnieuw kan laten berekenen. Ook staan alle waarschuwingen vermeld (dit hoeven niet altijd fouten te zijn).
terug

 

Uitslag afstand 1-5

Elke afstand heeft zijn eigen uitslag op een apart sheet.
terug